(H)ősök ter(h)e

Az 1921-ben alakult, majd 1949-ben kényszerűen felbomló, ám 1994-ben újraindított Soli Deo Gloria Református Diákszövetség (majd Diákmozgalom) történetében 44 évnyi, tehát egy generációnyi „szakadék” áll. A 2009. évi Csillagpont Országos Református Ifjúsági találkozóra megalkotott (H)ŐSÖK TER(H)E című kiállításnak az „öregek” és „fiatalok” közötti párbeszéd elősegítése volt elsődleges célja, melynek keretén belül „öreg SDG-sek” meséltek nekünk életükről, hitükről, küzdelmeikről és örömeikről, és kérésünkre megfogalmaztak egy a személyes, élettapasztalataikból leszűrt, üzenetet a ma fiataljainak. A beszédes cím arra hivatott felhívni a figyelmet, hogy a vallomásokon keresztül példát kaphatunk arra, hogy mit jelent (hit)hősnek lenni a mindennapokban, illetve hogyan lehet méltósággal, okosan, hittel és felelősséggel hordozni  Istentől kapott személyes és közösségi feladatokat, terheket.

Valamennyi megszólalónk 80 év felett jár, így az akkor nemrégiben megcsonkolt Magyarországon születtek, végigélték a II. világháborút, a kommunista diktatúrát, az 1956-os eseményeket, és az 1990-es rendszerváltozást. Az ő fiatalkorukban Magyarországon egy nagyon jelentős evangéliumi ébredési hullám vonult végig, amelyhez sok külsődleges tényező is hozzájárult, úgy mint az ország szétdarabolása, a gazdasági világválság, a háború szele, majd maguk az átélt szörnyűségek. Az SDG ezen a termékeny talajon, teológushallgatók között kezdte munkáját, majd tevékenysége nagyon hamar országos méretűvé nőtte ki magát. Tagjainak szilárd világnézetet, értékrendszert és biztos hitbeli alapokat adott. A konferenciák, bibliakörök, szociális tevékenységek valóságos tömegeket mozgattak meg – ebből a tömegből villant fel néhány arcot a kiállítás. A beszélgetőpartnerek kiválasztása során semmilyen elvi szempont nem vezetett minket, sokkal inkább gyakorlatiak: egészségi állapotuk, fizikai elérhetőség, hajlandóság, saját kapacitásunk határai.

A kiállítást nagy szeretettel és örömmel ajánljuk minden érdeklődőnek, aki megfordul az SDG Konferenciaközpontban, és büszkék vagyunk rá, hogy a hely szelleme ilyen módon is továbbélhet, és méltó módon, élettörténeteken keresztül emlékezhetünk meg a hajdan itt folyó áldott, hitet és vezetést adó munkáról.

Soli Deo Gloria, a dicsőség egyedül Istené!

A kiállítást az SDG tagjai készítették, ma a balatonszárszói SDG Családi Hotel és Konferencia Központ épületében  tekinthető meg. 

Balogh Ernő

Balogh Mária

Dékány Lajos

Dékány Lajosné Éva néni

dr. Török Bálint és felesége Mészáros Zsuzsanna

Etelka néni

Farkas Józsefné Éva néni

Kádár Géza

Kamrás István

Szabó Dániel

dr. Szonthy Erzsébet

dr. Vörös Károlyné Juhos Magda

Feliratkozás Comments for "(H)ősök ter(h)e" csatornájára