dr. Szonthy Erzsébet

1926. márciusában született Pestszentlőrincen és itt töltötte élete első 18 évét, az ottani gyülekezethez tartozott. Ez később is meghatározta az életét. Lelkipásztora irányította az SDG-be, így került Balatonszárszóra, ahol 38-tól 44-ig minden nyáron egy hetet töltött. 1948 után 1951-ig, amíg lehetséges volt, ismét járt Szárszóra, de akkor már mint Ruth-kollégista kapcsolódott be az SDG-be. Minden évfolyamon volt két- három református, és tradicionáisan  beletartoztak a Ruth kollégiumba.

Mindig is tanárnak készült, ebben nagy szerep jutott Szárszónak. Azok az előadások, bibliaórák, amelyek ott elhangzottak, és azok, akik vezették az SDG-t, irányt mutattak. A Közgazdasági Egyetemet végezte el, ahol 1948-ban doktorált. A tanárszakot 49-ben fejezte be.

Isten újra visszavitte Pestszentlőrincre, de már a parókiára, és az ottani Közgazdasági Szakközépiskolába és Gimnáziumba tanított. Itt 32 évet töltött el, összesen 55 éves tanári munka áll mögötte.

Az SDG -nek  köszönheti, hogy mindennapi bibliaolvasásra és imádságra nevelt. Amikor fiatalom megözvegyült 8 hónapos kislányával, Isten kézen fogta, lábra állította. Imádkozó édesanyja, és az akkori budapesti Kálvin téri gyülekezet segítette.

A munka mellett gyermekmisszióban és ifjúsági munkában vett részt. 1948-tól a Budapesti Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában, annak felnőttoktatási részében dolgozott tovább. Közben tanári kézikönyvet, tankönyvet írt, mint a Pedagógiai Intézet földrajzi tanszékének külső munkatársa.

Második házassága Budafokra, az ottani gyülekezetbe vitte, ahol 1975 óta vesz részt először vasárnapi iskolai tanításban, majd missziói munkásként házicsoportot vezet. 17 éve ismét megözvegyült.

Üzenet

„Szükséges a boldog élethez az Ige vezetése, napi tanulmányozása imádság mellett. Ha az erőnk az évek múlásával fogy, a legfontosabb szolgálat az imádság a gyülekezet építésében. Hatvan évi mindennapi igeolvasás után is nélkülözhetetlen az Isten vezetése, ezt tanultam az SDG-s években, ezt tartom fontosnak a fiatalok számára is. Egyetemi éveimtől fogva hosszú évtizedeken, nehéz társadalmi és családi helyzetben vezetett az Úr és vezeti azokat, akik azt kérik.”

 

Feliratkozás Comments for "dr. Szonthy Erzsébet" csatornájára