Írások

dr. Vörös Károlyné Juhos Magda

Magda néni 1944-46 között volt a Soli Deo Gloria Református Diákszövetség utazó leánytitkára Veres Etelka után. A Vas utcai Főiskolás leányinternátus vezetőjeként nem csak középiskolásokkal, hanem az egyetemi gyülekezettel is kapcsolatot tartott. Dr. Mézes Zsigmond keddi orvos-bibliakörébe is jártak a régi KIE székházba, de az ő centrumuk a Kálvin tér 8. alatti SDG központ volt.

dr. Szonthy Erzsébet

1926. márciusában született Pestszentlőrincen és itt töltötte élete első 18 évét, az ottani gyülekezethez tartozott. Ez később is meghatározta az életét. Lelkipásztora irányította az SDG-be, így került Balatonszárszóra, ahol 38-tól 44-ig minden nyáron egy hetet töltött. 1948 után 1951-ig, amíg lehetséges volt, ismét járt Szárszóra, de akkor már mint Ruth-kollégista kapcsolódott be az SDG-be.

Szabó Dániel

1933-ban született Hejőcsabán lelkész családban. Középiskolai tanulmányait Miskolcon, a Református Lévay József Gimnáziumban végezte. Orvosi pályára készült, de mint „papgyereket” nem vették fel az egyetemre. Így előbb villanyszerelést tanult, gépkocsivezetői jogosítványt szerzett, majd teológiára jelentkezett. Kiváló tanuló volt.

Kamrás István

1922. júliusában született Kiskunlacházán, édesapja Kamrás Lajos rendőr, és édesanyja, Varga Gizella első gyermekeként, református családba. Később egy húga született. Nem sokáig éltek Kiskunlacházán, mert édesapja a katonaságtól való leszerelése után Pestre került a rendőri állományba, így a család Pestre költözött. Az elemi első osztályt az Egressy úti iskolában végezte, majd a második elemit már Pesterzsébeten kezdte el.

Kádár Géza

Géza bácsi 1920 májusában született Budapesten. Édesapja Szerbiában volt jegyző, így Trianon előtt, mint magyarokat felrakták őket a vonatra, és Budapestre küldték. Egy évig laktak a vagonban a pályaudvaron, ő közben született a Rókus kórházban. Édesanyja egyedül maradt, ekkor kerültek Egerbe, ahol édesapja testvére lakott.

Farkas Józsefné Éva néni

Éva néni 1924-ben született Budapesten, Budán laktak, ott nőtt fel egyszem gyerekként. Szülei érdeklődő, okos emberek voltak, ez látszik például abból is, hogy a leckétől a Kátéig, mindent hangosan kellett tanulnia, mert édesanyja így tudta hallgatni.

Etelka néni

Etelka néni 1924-ben született Budapesten. Egyházi iskolába járt, így már kora gyermekkorában megismerte az Úr Jézus Krisztust. Középiskolás korában bekapcsolódott az SDG mozgalomba. Úgy látja, hogy az SDG szellemisége Jézusban gyökerezett. Legfőbb célja: Jézust megismertetni a diáksággal (Istenfiúságát, mindig jelenlévő, fegyelmező, megbocsátó szeretetét), valamint a keresztyénség lényegét, azaz Jézus feltámadását.

dr. Török Bálint és felesége Mészáros Zsuzsana

Bálint bácsi 1925 januárjában született Budapesten, itt is nőtt fel, itt végezte iskoláit, a Lónyai utcai Református Gimnáziumban tett érettségi vizsgát. Az egyetemen magyar–történelem szakon végzett, és Debrecenben doktorált pedagógiából Karácsony Sándornál. Az SDG-ben ismerkedett meg Soos Gézával, akinek élete nagy hatással volt rá, és próbálta életelveit megvalósítani a saját életében.

Dékány Lajosné Éva néni

Éva néni 1922 novemberében született Budapesten. Szülei is templomba járó emberek voltak, őt is így nevelték. Iskolás évei alatt került kapcsolatba az SDG-vel, még egész fiatal volt, mikor megkeresték őket az iskolában azzal, hogy tartsanak bibliaórát. Attól kezdve részt vett az SDG-s munkában, és mindenben segített, ahol szükség volt rá.

Oldalak