Írások

Elvándorlás lélektana

Egyetemista mintán vizsgáltuk hallgatóimmal, milyen személyes motívumok és célok, milyen társadalmi nézetek állhatnak a külföldi tanulmányi, munkavállalási tervek hátterében. A nemzet iránti elköteleződés, az élettel való elégedettség személyes tényezőit és a közállapotokra, valamint a külföldi munkavállalásra magára vonatkozó nézeteket egyaránt vizsgáltuk. Az eredmények több részletét elemeztük már, ezek szerint a nemzeti elköteleződés inkább a hosszabb távú célokat befolyásolja, míg a néhány hónapos külföldi tanulmányokat sokan a karrierépítés természetes részének látják.

A szellemi tőke vándorlása

A szokásos (állandó, végleges) lakóhely koncepciójára épülő migráció-felfogással, egyre kevésbé lehet leírni és elemezni a jelenkor vándorlási folyamatait. Az individuum életútja során egyre gyakrabban változtat lakóhelyet. A növekvő belföldi és nemzetközi vándormozgalom következtében egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a szokásos lakóhely fogalma már nem alkalmazható a valóságban zajló egyes folyamatok, például a cirkuláció esetén. A nemzetközi vándorlás kontextusában értelmezett cirkulációnak a definíciója a következő lehet.

Globalizáció és nemzetállam

Új középkor? A vesztfáliai rendszer alkonya.
A szuverenitás fogalmának átértékelődése.
Nemzet és állam elválása? Nemzetgazdaság kontra globalizáció.
Government kontra governance. Global governance?
Globális kommunikáció - nemzeti kultúra.
A nemzeti kultúra mint a nemzeti identitás záloga.
 
 
 

Tudnivalók a jelentkezéshez

Kedves Jelentkező!
 
Konferenciánkat úgy terveztük, hogy azon az elejétől a végig érdemes részt venni, egy-egy műhely munkájában csütörtök estétől bekapcsolódni.
Emellett azonban természetesen lehetőség van arra is, hogy csak egy-egy napon vegyél részt.
 
A konferencia költsége: 1000 Ft/nap/fő.
 
Szálláslehetőségek leírása
Faház

A migráció mint missziói kihívás

Előadásom főleg a tapasztalataimra alapozódik. A külföldön élő magyarok különféle csoportjai nagy missziói kihívást is jelenthetnek, ugyanis a frissen kitelepültek nem képesek integrálódni az új társadalomba. A teljes asszimiláció pedig generációk kérdése. Ugyanakkor közösségre szükségük van. Kérdés, hogy ezt a közösségigényt az egyház ki tudja-e elégíteni?

Köntös László

Életem alapvető és mindent meghatározó eseménye, hogy református lelkészcsaládba születtem, 1953-ban. Édesapám Litéren, Magyaralmáson és Fehérvárcsurgón volt lelkipásztor. 1971-ben érettségiztem Debrecenben, majd 1976-ban szereztem lelkészi oklevelet Budapesten. Ezt követően kerültem Körmendre segédlelkésznek, ahonnan a 80-as évek elején a Reformátusok Lapjához kerültem. Országos lapunk munkatársa, majd szerkesztő helyettese voltam 1993-ig.

Oldalak