Írások

Hétfő esti beszélgetések

A Mester gyakran ült le terített asztal mellé, hogy beszélgessen és tanítson. A Púder Bárszínházban a félév folyamán négy alkalommal találkozunk, hogy kötetlen légkörben gondolkozzunk.
Első alkalom szeptember 30. hétfő 17 órakor lesz.
Menjünk vagy maradjunk? - avagy az elvándorlás lélektana
Meghívott beszélgetőtársunk Kiss Paszkál, ELTE-BTK Társadalom- és Neveléspszichológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense.

Zárónyilatkozat - MIGeneRÁCIÓ

 
A 2013. augusztus 8-11. között Balatonszárszón megrendezett MIGeneRÁCIÓ Konferencia résztvevői, Isten iránti hálával emlékeztünk az 1943-ban megtartott Magyar Élet táborra, résztvevőire és hatására. Az együtt töltött három napon, az említett hetven évvel ezelőtti konferencia örökségében, egymást hite által épülve, a mai magyar migráció jelenségét körüljárva a következő megállapításokat tesszük:
 

A VÁLASZ Szövetség

A Válasz Szövetség elveiről, céljairól

Az ország érdekében végzett tevékenységünk egészének elvi alapja Isten
beszéde, a Biblia (2Tim. 3:16-17.), amelyet igazságnak fogadunk el (Hóseás,
10:12.). Mozgató rugója a szeretet Isten és az emberek, valamint az emberek
közösségei felé (Lukács, 10:27.).

Hisszük, hogy a társadalom vezetőinek erkölcsi kötelessége, felelőssége,
hogy Istentől kapott hatalmukat a rájuk bízottak javára gyakorolják. (Róma,
13:4.)

Frank Tibor

Frank Tibor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Angol-Amerikai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az új- és jelenkori egyetemes történet, az amerikanisztika kutatójaként a nemzetképalkotást, a külpropaganda módszereit, a migráció történetét vizsgálta. Nagy nemzetközi levéltári anyagon kutatta a magyar emigráció történetét. Vizsgálta a Habsburg-titkosszolgálat szerepét Kossuth körül: az ügynökök nemcsak megfigyelték, de bomlasztották is az emigrációt (Egy emigráns alakváltásai; japánul, angolul, németül is).

Kiss Paszkál

Kiss Paszkál szociálpszichológus, a nemzeti/európai azonosulással és reprezentációval foglalkozó doktori értekezését a European PhD on Social Representation and Communication doktori iskolában, Rómában védte meg 2004-ben. A témával azóta is foglalkozik, elsősorban abból az aspektusból, hogy miként látjuk a más nemzetek és a sajátunk viszonyát, és ez a perspektíva minként befolyásolja a másokról alkotott képünket.

Oldalak