09. 1934. Memorandum

 1934-ben az eddigi konferenciákhoz viszonyítva új jellegű konferencia jelent meg, amelyet a Szövetség akkori újságja, az Uj Magyarság rendez. Itt a közélet, az egyház és a lap kérdései kerültek megvitatásra. Az előadók a közéleti elit, a képzőművészek, a zenetudósok, a népi írók és a Szövetség vezetőinek köréből kerültek ki: Mester Miklós, Buday György, Csaba Rezső, Tóth Kálmán, Tóth Béla, Szabó Pál, Kerék Mihály, Pap Béla, Morvay István, Fónyad Dezső, Kiss Sándor, Ottó Ferenc.

A főiskolás konferencia Memorandumot állított össze és juttatott el a Református Egyház felső vezetőségének. Ez a Magyar Ut 1934. szeptemberi számában "Cselekedjen az Egyház... A fiatalság felirata a református püspökökhöz és a Konventhez" címmel jelent meg. A Memorandum kiállt a földműves proletariátus megmentése mellett, telepítést sürgetett, radikális birtokreformot és új örökösödési törvényt követelt. Az új gazdasági rendszer mellett a közoktatás átszervezését is elengedhetetlenül szükségesnek tartotta. Hangvétele olyan radikális volt, hogy utólag olvastán alig gondolnánk, már kilenc évvel a szárszói Magyar Élet konferencia vitái előtt fogalmazódott. (Teljes szövege a Függelékben található.)

A főiskolás konferencia alábbi programja egyébként is jelentős, mert mind a témák, mind az előadók személye mutatja az igényességet, amit a következő években a népi írók előadókként való bevonása jelez a legjobban:

D.e.:

Hazugságok földjén - Móricz Miklós

Új középosztályt - Pap Béla

Új magyar munkásság - Hilscher Rezső

Új magyar falu - Kerék Mihály

D.u.:

Halódó gyülekezetek - Fülep Lajos

Az élő Isten beszéde - Makkai Sándor

A megmentő garas - Barabás Endre

Élő kövek - Berkes József