10. 1935-1936. Megújulás, fellendülés. Magyar Út Társas Napok.

 1935-ben a Szövetség lapja, a Református Diákmozgalom rendkívüli számot adott ki, amely elsősorban a szárszói konferenciák programját tartalmazza, de mellette közölte a Szövetségnek az ország más részein tartandó nyári konferenciáit is.

Jellegzetes, hogy már a középiskolás fiúk is a következő témákat tárgyalták meg:Az ismeretlen lélek zörget. (Új kereszténység.)Fajok harca és az elszakított magyar kisebbségek. (Amit környező világomról tudnom kell).Az igazi internacionalizmus.A hazai magyarság sorsa és az új nemzedék. (Mit vár tőlünk a magyar nép?)Hogyan tanulmányozzuk a magyarságot?

A főiskolás konferencia a biblikus, lelki program mellett "A mai főiskolás munkafront" címmel a szegedi főiskolások, a debreceni regősök, a pécsiek Baranya-munkája, a sárospataki falumunka és a Magyar Út munkája témákat vette sorra. Előadást tartott az Ifjú Erdély szerkesztője: Farkas Jenő, és Szabó Gyula tanító a népdalgyűjtésről. Záróelőadásukat Ravasz László püspök tartotta.

A Szövetség nyári négynapos vezetői gyűlése a Közgyűléssel záródott, ezen ugyancsak ravasz László iktatta be az új tisztikart.

A leánytábor előadásai között "A titkok az Úréi" (túlvilági élet, spiritizmus), "Mit vár tőlünk a holnap társadalma?", "Mit vár tőlünk a holnap családja?" címekkel a leányok életének sajátos kérdései kerültek sorra. A kiadott program végén még egy felhívás is szerepelt: "Az esti tábortüzeknél sorravesszük a résztvevő vidékek népi sajátosságait, meséit, mondáit, verseit, mókéit. Éppen ezért minden jelentkező készüljön már előre, gyűjtse össze saját vidékének sajátos népi kincseit, hogy megismertethessük egymással."

A középiskolás leánykonferencia résztvevői Földnélküli Jánosok, Proletársors, Nyomortanyák, Munkáslányok, Cselédek -kérdéseivel szembesültek.

Az Új Magyarság az SDG lapjaként jelent meg 1932 1934-ig. Ezután Magyar Út néven új folyóiratot indított meg a Szövetség. Az 1935-36. évek jelentős konferenciái közé tartoztak a Magyar Út Társas Napok. Mind a témák, mind az előadók érdemesek a feljegyzésre:

1935. augusztus 18.  A magyarság közép-európai helyzete.

 • Előadó: Bajcsy Zsilinszky Endre főszerkesztő
 • Hozzászóló: Gál István az Apolló főszerkesztője

19. Átrendezett magyar föld.

 • Előadó: Matolcsy Mátyás országgyűlési képviselő.
 • Hozzászóló: Kovács Imre közgazdász
 • Népies szellem a magyar művészetben
 • Előadó: Féja Géza író
 • Hozzászóló: Nagy Tibor tanárjelölt

20. A szellemi élet magyar útja.

 • Előadó: Cs. Szabó László író
 • Hozzászóló: Bóka László egyetemi gyakornok

1936-ban augusztus 14-17-ig tartották meg az azonos című konferenciát a következő programmal:

 • A tőke a magyarság szolgálatában. - Előadó: Gulyás Gábor
 • A föld a magyarság szolgálatában. - Előadó: Kovács Imre
 • A magyarság Európában. - Előadó: dr. Fónyad Dezső
 • Nemzeti kultúránk alapvonalai. - Előadó: dr. Makkai Sándor
 • Nemzeti kultúránk az európai kultúrában. - Előadó: Féja Géza

Ezen a konferencián jelen voltak a baloldali fiatalság képviselői is: Donáth Ferenc, Fehér Lajos, Ujhelyi Szilárd és Zöld Sándor.

A középiskolás vezetőképző konferencián "A református falumunka ábc-je" címmel Kovács Imre közgazdász tartott előadást, a fiúkonferencián pedig "Az iparos- és munkásifjúság", "Mit tehetünk a proletár testvérekért?" és "A földmíves fiúk" című előadások vetették fel a megválaszolandó kérdéseket.

Az alsós fiú- és leánykonferenciák világméretű kitekintést adtak, feltéve a kérdést: Mit tanulhatunk a népektől? A konferenciák egy-egy napja japán, hindu, kínai, cigány, török, szigetlakó, néger és magyar nap volt.