Imaritmus

„Jézus rendszeresen és bensőségesen beszélt Mennyei Atyjával, de mindezek mellett azt is tudta, hogy milyen nagy jelentősége van a hallgatásnak is. Az imádság és dicsőítés a közösségi életünk kulcsfontosságú elemei. Csatlakozol-e a közösséghez, annak imarendjéhez, valamint részt veszel-e a vasárnapi istentiszteleten és azt követő úrvacsorai közösségben?” – áll a „pathway of life” első pontjában.  

A reggeli imádságot egy közösségi tag vezeti. Mindenkire rákerül a sor általában havonta egyszer. A közösség lelkészei állítják össze a reggeli áhítatok textusainak rendjét, mely általában egy könyvön halad végig. Az áhítat vezetője szabad abban, hogy milyen bibliafordítás vagy liturgiát használ. A szentírási szakaszt általában egy rövid reflexió követi, majd csend, ima vagy egy ének meghallgatása. Ez az imaalkalom jó lehetőség arra is, hogy a tagok elmélyüljenek egy-egy igeszakasz tanulmányozásában, megosszák mindazt, amit megérettek, vagy megtapasztaltak, saját felekezetük szokásait, stílusát és közben gyakorolják a mások elé való kiállást és beszédet. Az ima után lehetőség van a kápolnában maradni.

A napközi ima elsősorban kérő imádságokat tartalmaz. Liturgiája egyszerű, néhány bevezető mondatot és záró imát tartalmaz. A kettő között pedig a napra kijelölt imatémákért lehet csendben vagy hangosan könyörögni. Mindennap vannak olyan témák, melyek Scargillhoz kapcsolódnak és olyanok, melyek kitekintenek a szűkebb vagy tágabb környezetre. Közbenjárnak például a közeli települések közösségéért és életéért, de a szenvedőkért és munkanélküliekért is. Ilyenkor imádkoznak a vendégekért és a vendégek által írt imakérésekért is.

Az esti imának is van egy rövid liturgikus bevezetője, melyet a liturgia vezetője és a gyülekezet felelgetve mond el (ez a forma a többi liturgiánál is jellemző), majd egy zsoltárt olvasnak fel, melyet csend követ. Negyed hétkor a liturgia vezetője lezárja az imát, de a vacsoráig van még lehetőség a kápolnában maradni. Hozzátartozik még a teljességhez, hogy ez az ima nem olyan szervesen része a közösségi életnek, mint a másik kettő. A másik kettő idejében megáll a munka és mindenki bekapcsolódik, míg az estin nem tud mindegyik munkacsoport részt venni. A vendégek számára mindegyik ima nyitott, illetve a napi program végén (Night prayer) van még egy rövid ima számukra.

 

Feliratkozás Comments for "Imaritmus" csatornájára