18. 1945. A háború utáni újrakezdés

Ebben az évben a háborús cselekmények elmúltával mindent előlről kellett kezdeni. A budapesti Országos Központ éledezett először. Hogy a Balaton mellett mi történt, annak kiderítésére 1945 áprilisában volt mód először. Az akkori gyér vasúti közlekedés mellett ez közel százkilométeres gyalogutat is jelentett. A szárszói Telep épületei sértetlenek maradtak, a felszerelés szinte hiánytalanul megvolt. A főtitkár személyes jelenléte mellett ez főként annak volt köszönhető, hogy a Balaton középső részén nem volt frontvonal, s így ez a terület harc nélkül került a szovjet csapatok kezére.
Az élet, a közlekedés ebben az évben csak nagyon lassan indult meg, ennek ellenére július közepétől augusztus 19.-éig öt kislétszámú /15-30 fő/ konferenciát sikerült rendezni.
Az első hét egyéni elcsendesedésre hívott fel. A főiskolás konferenciára munkásfiatalokat is hívtunk. Július-augusztus fordulóján bibliai hét volt, utána vezetőképző, majd ifjúsági munkások találkozója.