ÉletreValó Műhely - 2019. január

Az ÉletreValó műhelyt (korábbi nevén: vezetőképző) olyan diákok számára szervezzük, akik középiskolai bibliakört (imakör, SDG csoport, vagy bármilyen más néven) vezetnek vagy ilyet szeretnének az iskolájukban szervezi - ahol egymás közt szabadon beszélgethetnek Istenről, életük kérdéseiről, közösen énekelnek, imádkoznak, játszanak, szolgálnak. Illetve olyan lelkes fiatalokat is várunk, akik (még) nem biztos, hogy egy ilyen csoport vezetésével, de valamilyen formában szeretnének tenni azért, hogy társaikkal megtapasztalják Isten jelenlétét az iskola falain belül is.

 

A műhely célja, hogy a résztvevők megerősödjenek elhívásukban, Istennel való kapcsolatukban, fejlődjenek önismeretükben és csoportvezetői képességeikben. Nem mellékes az sem, hogy mindez egy közösségben történik, ahol egymás által is csiszolódunk, tanulunk. 
 
Szita Annamária a Pápai Református Kollégium diákja többedik alkalommal vett részt az SDG ÉletreValó Műhelyén, ő így élte meg ezt a hétvégét:

"2019. január 25–27. között megrendezésre került az SDG ÉletreValó Műhely. Az SDG-s eseménynek a nagykőrösi Károli Gáspár egyetem kollégiuma adott helyett, ahol az SDG Adventi csendeshétvége is volt. Az iskolánk akkor 13 fővel jelent meg, abból 3 ember, köztük én, visszajöttünk és még egy embert sikerült elhozni erre az alkalomra, így a Pápai Református Kollégiumból négy fővel vettünk részt a műhelyen.

A téma a közösség volt, amit már a Pestről jövő vonaton elkezdtük építeni. De ezeket elmélyítették a péntek esti ismerkedős játékok, a kiscsoportos beszélgetés, a közös étkezések, a közös forró csoki és az esti beszélgetések. Vasárnapra már egy összeszokott csapat voltunk.

 

A hétvége témája a közösség volt. Nagyon hasznos előadások által lettünk okosabbak, és kitűnő feladatok kovácsolták össze a kis csapatunkat, hogy közösségként tudjunk munkálkodni a hétvégén. Meghittek voltak az igei alkalmaink, szombat este pedig egy imasétát is berendeztek nekünk, ahol én is nagyon el tudtam csendesedni. Közben a zsinagógának nevezett szobában alkottunk egy közös rajzot, amiből mindenki kivette a részét. A kedvenc programpontom az esti dicsőítések voltak. Vasárnap volt a legjobb feladat - az én véleményem szerint - le kellet írnunk mi működik a sulinkban jól az SDG-s alkalmakon és miben tudnánk még fejlődni. Ez igen hasznos volt, ezután minden iskola imádkozott egy ott jelenlevő másik iskola megsegítésére, és hogy a céljaikat teljesíteni tudják. Ezért az iskoláért a jövőben is fogunk imádkozni.

Ha valaki megkérdezné miért érdemes eljönni egy SDG-s alkalomra, akkor azt tudnám mondani: egy ilyen alkalmon megismerkedhetsz csodálatos emberekkel és közelebb kerülhetsz Istenhez."

„És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, 

hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére,

 míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, 

hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától;

 hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, 

akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben." (Efezus 4, 11

16)

  

 

 

 

 

Feliratkozás Comments for "ÉletreValó Műhely - 2019. január" csatornájára