Magunkról

Mobilitás szerepe és jelentősége az Európai Unióban

Előadásának témája a „Mobilitás szerepe és jelentősége az Európai Unióban”, az európai oktatási és képzési együttműködési programok kialakulásának történeti hátterét és jelentőségét fogja bemutatni. Az Európán belüli hallgatói és oktatói mobilitás szerepe jelentősen átértékelődött az elmúlt két évtizedben.

Migráció a mai Magyarországon

Migráció a mai Magyarországon
A Magyar Tudomány 2013 márciusi számában megjelent elemzések alapján összefoglalom a Magyarországra irányuló és innen kifelé vezető migrációs mozgások főbb jellemvonásait, illetve azokat a belső és külső tényezőket, amelyek ezekre hatnak.

Migráció, peregrináció ma – gazdasági okok, következmények

Nyitott társadalmakban, az európai viszonyok között természetes jelenség a személyek gazdasági és egyéb okok miatti migrációja. A magyar társadalom a legutóbbi évekig inkább a földrajzi mobilitás gyengeségével tűnt ki a térség országai között, most viszont a hirtelen felgyorsuló népességmozgás okoz gondot. Az előadás kitér a magyar gazdasági növekedés ütemvesztésének főbb okaira, az elvándorlás várható társadalmi és gazdasági hatásaira, a fejlett európai térségekhez való felzárkózás folyamatának elakadásából fakadó egyéni, üzleti, kormányzati dilemmákra.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Magunkról csatornájára