A Szent Biblia

Ezsd 1,1Círus perzsa király uralkodásának első esztendejében, azért, hogy beteljesedjék az ÚRnak Jeremiás által mondott igéje, arra indította az ÚR Círus perzsa király lelkét, hogy egész birodalmában szóban és írásban kihirdettesse a következőket:
Ezsd 1,2Ezt mondja Círus perzsa király: A föld minden országát nekem adta az ÚR, a menny Istene. Ő bízott meg engem azzal, hogy felépíttessem templomát a Júdában levő Jeruzsálemben.
Ezsd 1,3Aki csak az ő népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, menjen el a Júdában levő Jeruzsálembe, és építse fel Izráel Istenének, az ÚRnak a házát! Ő az Isten Jeruzsálemben.
Ezsd 1,4Aki csak megmaradt bárhol, ahol jövevényként él, azt segítsék annak a helynek a polgárai ezüsttel, arannyal, különféle javakkal és állatokkal, meg önkéntes ajándékokkal az Isten jeruzsálemi háza számára.
Ezsd 1,5Elindultak tehát Júda és Benjámin családfői, meg a papok és a léviták. Mindnyájuk lelkét arra indította az Isten, hogy menjenek el, és építsék fel az ÚR házát Jeruzsálemben.
Ezsd 1,6Egész környezetük segítette őket ezüsttárgyakkal, arannyal, különféle javakkal, állatokkal és kincsekkel, önkéntes adományaikon kívül.
Ezsd 1,7Círus király pedig előhozatta az ÚR házának az edényeit, amelyeket Nebukadneccar vitt el Jeruzsálemből, és saját istenei templomának ajándékozott.
Ezsd 1,8Előhozatta ezeket Círus perzsa király Mitredát kincstárnok felügyeletével, és szám szerint átadta Sésbaccarnak, Júda fejedelmének.
Ezsd 1,9Ez volt a számuk: harminc aranytál, ezer ezüsttál, huszonkilenc kés,
Ezsd 1,10harminc aranyserleg, négyszáztíz másodrendű ezüstserleg és ezer más edény.
Ezsd 1,11Összesen ötezer-négyszáz arany- és ezüstedény volt. Mindezt magával vitte Sésbaccar, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe.
Ezsd 2,1A Júda tartományából valók közül ezek tértek haza a száműzetésből. Nebukadneccar, Babilónia királya vitte őket fogságba, de visszatérhettek Jeruzsálembe és Júdába, ki-ki a maga városába.
Ezsd 2,2Zerubbábellal jött Jésúa, Nehemjá, Szerájá, Reélájá, Mordokaj, Bilsán, Miszpár, Bigvaj, Rehúm és Baaná. Az Izráel népéhez tartozó férfiak száma a következő volt:
Ezsd 2,3Parósnak kétezer-százhetvenkét leszármazottja,
Ezsd 2,4Sefatjának háromszázhetvenkét leszármazottja,
Ezsd 2,5Árahnak hétszázhetvenöt leszármazottja,
Ezsd 2,6Pahat-Móábnak Jésúa és Jóáb ágán kétezer-nyolcszáztizenkét leszármazottja,
Ezsd 2,7Élámnak ezerkétszázötvennégy leszármazottja,
Ezsd 2,8Zattunak kilencszáznegyvenöt leszármazottja,
Ezsd 2,9Zakkajnak hétszázhatvan leszármazottja,
Ezsd 2,10Báninak hatszáznegyvenkét leszármazottja,
Ezsd 2,11Bébajnak hatszázhuszonhárom leszármazottja,
Ezsd 2,12Azgádnak ezerkétszázhuszonkét leszármazottja,
Ezsd 2,13Adónikámnak hatszázhatvanhat leszármazottja,
Ezsd 2,14Bigvajnak kétezer-ötvenhat leszármazottja,

Oldalak