A Soli Deo Gloria Református Diákmozgalom világnézeti előadás sorozatai

1922. X. A zsidó kérdés Bogdán Gyula lelkész

1923. III. Kálvin üzenete Töltéssy Zoltán

A legmagasabbrendű élet Budai Gergely

A hipnotizmus Pap Zoltán az ig. orvos

Hollandiai útról beszámoló Bieberauer Richárd

Skóciai emlékek Töltéssy Zoltán

A spiritizmusról Zajti Ferenc

„Az elsodort falu”-ról Bogdán Gyula

Az adysták és a keresztyén morál Karácsony Sándor

 

Hétfő – esték

1928. II. 20. A kálvinista tanár típusa Karácsony Sándor

27. Néhány szó a Biblia illusztrálásáról Biczó András

1928. III. 5. Viszonyunk a Szentszékhez Kováts J. István

1928. III. 12. Okkultizmus, spiritizmus Berkes József

1928. III. 19. Cognitio Dei, Cognitio hominis Szabó Imre

1928. IV. 16. Theozófia és antropozófia Budai Gergely

1928. IV. 23. Beszámoló olaszországi útjáról dr. Patay Pál

 

 

Szerda – esték

1928. XI. 7. Kossuth Lajos a világpolitikában Balla Antal

1928. XI. 14. Szlávság és a reformáció Berkes József

1928. XI. 21. A román uralom berendezkedése Erdélyben dr. Jancsó Benedek

1928. XI. 28. ………. Biczó András

1928. XII. 5. A modern diák lelki élete Budai Gergely

1928. XII. 12. A rendőrség és az evangélium Puskás Gyula

1929. III. 6. A kálvinizmus és szocializmus dr. Fábián Dániel

1929. III. 13. Bethlen Gábor hivatása dr. Patay Pál

1929. III. 20. Az evangélium és az igazságszolgáltatás dr. Juhász Andor

1929. V. Hollandiai útjáról beszámol dr. Sebestyén Jenő

1930. II. 18. A magyarság megújító erői Veres Jenő

1930. II. 25. A gazdasági élet lelki alapjai Móricz Miklós

1930. III. 4. Kálvinizmus a világ szolgálatában Csekey Sándor

1930. III. 11. Üres templomok Kanász Nagy József

1930. III. 18. A pénz, mint Isten szolgája Komáromy János

1930. III. 25. Hatalmas bizonyságtétel a hatalmas megváltóról dr. Szabó Aladár (id.)

1930. IV. 15. ….. Soltész Elemér

1930. IV. 22. A kálvinizmus szociális missziója Kováts J. István

1930. IV. 29. Az igazság az emberiség életében dr. Széll János

1930. V. 6. Magyarország sorsa a versaillesi Európában dr. Máté Elek

1930. V. 13. Képek a református ébredés történetéből B. Pap István

1930. X. 1. Az SDG gondolata helyes és helytelen megvilágításban dr. Sebestyén Jenő

1930. X. 8. A magyar fajiság problémái dr. Fábián Dániel

1930. X.15. Isten és a szegénység Bogdán Gyula

1930. X. 22. A fasizmus és kálvinizmus dr. Balla Antal

1930. X. 29. Kisebbségi magyarságunk problémái László Dezső

1930. XI. 5. A magyar református intelligencia szerepe a magyar közéletben dr. Kádár Mihály

1930. XI. 12. Két nemzedék harca Berkes József

1930. XI. 19. Az erélyi lélek Áprily Lajos

1930. XI. 26. … Hegedűs Lóránt

1930. XII. 5. A falu kérdése Nagy Ferenc

1931. II. 5. A mai erdélyi irodalom Áprily Lajos

1931. II. 12. Az egyetlen bálványimádó állat dr. Muzsnay László

1931. II. 19. Szépség Bódiss Lajos

1931. II. 26. Divatok a képzőművészetben Komáromi Kacz Endre

1931. III. 5. Erdély utolsó tíz esztendeje dr. Móricz Miklós

1931. III. 12. Ifjúság és demokrácia

1931. III. 19. Az ifjúság, a vallás és a mai idők dr. Budai Gergely

1931. III. 26. Az evangélisták nyomdokán dr. Tóth András

1931. IV. 2. Jeruzsálem Hamar István

1931. IV. 9. … Soltész Elemér

1931. IV. 30. A kapitalista sajtó Milotay István

1931. V. 7. A kálvinizmus megszervezése Töltéssy Zoltán

 

1931. II. félév

I. Az Egyház

a., Az intelligencia egyháza, az egyház intelligenciája Szabó Imre

b., Zwingli és Kálvin: vagy Humanizmus, vagy reformáció dr. Csekey Sándor

c., Internacionálé és differenciálódás az egyházban dr. Veress Jenő

 

II. Szociológiai témakör

a., Magyar lélek a népdalban dr. Lajtha László

b., A magyar föld problémái, birtokkérdés a csonkaországban és megszállott terülten Berkes Jószef

c., A magyar falu lelke dr. Illyés Endre

 

III. Irodalom és művészet

a., A modern északi irodalom Benedek Marcell

b., Hindu irodalom ….

c., Modern építőművészet Zeitler Rudolf

 

IV. Politika

a., Parlamentarizmus és diktatúra csődje dr. Balla Antal

b., Állami omnipotencia és individualizmus dr. Kováts J. István

c., A kisebbségi jog fejlődése dr. Finkey Ferenc

 

1932.

I. félév

Baksay Sándor dr. Káky Lajos

Hitlerizmus Balla Antal

Álláshalmozás – pályaválasztás Dinnyés Lajos

Református falupolitika Gesztelyi Nagy László

Külmisszió Morvay István

Diák a magyar regényirodalomban Dóczy Jenő

Rádió Szőts Ernő

Magyar lélek és a szekták dr. Illyés Endre

Olimpiász Lázár Andor

Modern ember karácsonya Ecsedy Aladár

 

II. félév

Az 1932. év irodalmi értékű könyvei Benedek Marcell

Revízió …

Keresztyénség és újságírás Máthé Elek

Statisztika dr. Fellner Frigyes

A magyar népdal fejlődése Lajtha László

Intelligens ember hivatása Budapesten Szabó Imre

Megszállott területi diákélet László Dezső

Református ember nyaralása dr. Sebestyén Jenő

 

1934.

I. I. Alvinczi Péter Incze Gábor

Modern theológiai irányok dr. Sebestyén Jenő

A világi elemek szerepe az egyházban (Bodrogkeresztúri konvent) Balogh Jenő

Modern Karácsony Morvay István

II. A hitbizomány Hegedűs Lóránt

Politikai zsákutcában Máthé Elek

Pozitív és negatív irredentizmus Pataky Tibor

III. A Biblia képei a képzőművészetben Laka Károly

A magyar népi zene Kodály Zoltán vagy Molnár Antal

Modern lelket kereső magyar irodalom Vincze Géza

 

1935. II. 6. „Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved”

1935. II. 13. „Jöjjön el a Te országod”

1935. II. 20. „Legyen meg a Te akaratod”

1935. II. 27. A magyar ifjúsági mozgalmak világnézeti harca (A Magyar Út vitaestje)

1935. III. 6. „A mi mindennapi kenyerünket”

1935. III. 13. „És bocsásd meg…”

1935. III. 20. „És ne vígy a kísértésbe”

1935. III. 27. Az Egyetem és az ifjúság (A Magyar Út vitaestje)

1935. IV. 3. A közélet és az ifjúság

1935. IV. 10. „Mert Tied az ország”

1935. V. 1. Évzáró szeretetvendégség

 

1935. X. 9. A kálvinizmus nemzetmentő szerepe dr. Sebestyén Jenő

1935. X. 16. Agrárpolitikai kérdések Kerék Mihály

1935. X. 23. A nemdiák ifjúság problémái dr. Batiz Dénes

1935. X. 30. Lehetséges-e együttműködés az egyházak között? Makay Miklós

 

1935. XI. 6. A modern ember és a hit Szabó Imre

1935. XI. 13. Új középkor felé dr. Földes Papp Károly

1935. XI. 20. Az Institutio jelentősége és hatása dr. CSekey Sándor

1935. XI. 27. A mai magyar irodalom keresztmetszete dr. Benedek Marcell

1935. XII. 4. Az egyetlen és örök megoldás Bogdán Gyula

1937. IX. 28. Az SDG jelentősége a magyar életben Makkai Sándor

1937. X. 5. Az ifjúságvezetés világkérdései dr. Kiss Sándor

1937. X. 12. A tárgyi néphagyomány ismerete a magyar életben Vásky Károly

1937. X. 19. Test, vér, lélek: magyarság, fajiság Karácsony Sándor

1937. X. 26. Kérdezem az Igét Morvay István

1937. XI. 2. Az ifjúságvezetés magyar kérdései dr. Fónyad Dezső

1937. XI. 9. A szellemi néphagyomány ismerete a magyar életben Balla Péter

1937. XI. 16. A halál és az örökélet az ifjúság gondolkozásában Szűcs Ernő

1937. XI. 23. Mi lesz a magyar földdel? Szász Béla

1937. XI. 30. Az Ige kérdez engem Ónodi Szabó Lajos

1937. XII. 7. Szeretetvendégség

 

1938. IX. 22. Az évi munka megbeszélése

1938. IX. 29. Az utolsó század világnézeti küzdelmei és a mi helyzetünk Földes Papp Károly

1938. X. 6. Mi lehet a református diák politikai állásfoglalása? Péter János

1938. X. 13. Mennyit és mi módon tudhatunk meg Istenről? Pap Ferenc

1938. X. 20. Mi hasznát vehetjük az Ótestamentumnak? Morvay István

1938. X. 27. Lehet-e kompromisszum nélkül élni? Esze Tamás

1938. XI. 3. Kollektivista kísérletek és az Egyház dr. Kiss Sándor

1938. XI. 10. Hol a kálvinizmus helye a magyar proletár kérdésben? Kovács Imre

1938. XI. 17. Hogyan találkozik a Bibliával a történelem és mi lehet a mi találkozásunk? dr. Segesváry Lajos

1938. XI. 24. Világnevelési kísérletek dr. Fónyad Dezső

1938. XII. 1. Kell-e világi embernek teológia? Barcza Gedeon

1938. XII. 8. Félévi munkánk az Ige mérlegén

 

1939. III. 1. A mai magyar kálvinizmus Esze Tamás

1939. III. 8. A magyar református fiatalság a világnézeti harcban Péter János

1939. III. 22. A magyar református egyház és a kálvinizmus Pap Géza

1939. III. 29. A kálvinizmus és a politikai hősiesség Varga Imre

1939. IV. 5. Segíthet-e a kálvinizmus a magyar közéletben? dr. Soós Géza

1939. IV. 12. Hogyan oldanák meg a kálvinisták a szociális kérdést? Dóczy Antal

1939. IV. 19. Hatnak-e kálvinista erők a magyar irodalomban? Németh László

1939. IV. 26. A kálvinizmus művészi látása a mai magyar alkotóknál Erdős Jenő

1939. V. 5. A kálvinizmus és a református iskolák Incze Gábor

1939. V. 10. Az SDG Szövetség harca a magyar kálvinizmusért dr. Fónyad Dezső

1939. X. 11. A hit lovagja Kierkegard dr. Koncz Sándor

1939. X. 18. A megszentelt pénz: Troeltsch Szőke Imre

1939. X. 25. A szenvedés vallása: Dosztojevszkij dr. Vatai László

1939. XI. 1. Kísért a középkor: Berdiajev dr. Földes Papp Károly

1939. XI. 8. „Új istenek születése”: Rosenberg dr. Kiss Sándor

1939. XI. 15. A modern élet gátlásai: Freud dr. Veress Jenő

1939. XI. 22. Az erős vallása: Nietzsche Kibédi Varga Sándor

1939. XI. 29. A hit vallása: Barth dr. Nagy Barna

1939. XII. 6. A modern élet Krisztus dr. Szabó Zoltán

 

1940. II. 7. A metafizika feltámadása dr. Földes Papp Károly

1940. II. 14. A tudományok harca dr. Koncz Sándor

1940. II. 21. Történet és kijelentés dr. Czeglédy Sándor

1940. II. 28. Az irodalom „nemtudományos” gyökerei Kodolányi János

1940. III. 6. A lélektan fétise a keresztyén Isten helyett dr. Victor János

1940. IV. 10. A fekete mágia és a végső dolgokon való hit Benkő István

1940. IV. 17. Kultúra és vallásos metafizika dr. Makkai Sándor

1940. IV. 24. Civilizáció és a váltság misztériuma dr. Vatai László

1940. V. 8. A világnézet etikai kényszere dr. Ravasz László

1940. X. 16. Románok és szászok Erdély földjén Pusztai Popovits József

1940. X. 23. Széthulló népközösség (regáti magyarok) Szabó Lajos

1940. X. 30. Világok találkozása (ruténok) Pálóczi Horváth Lajos

1940. XI. 6. Ébredő szláv nacionalizmus (tótok) Ónody Zoltán

1940. XI. 13. Népi dinamizmus és kultúra (szerbek) Berkes József

1940. XI. 20. Örök vándorok a Duna vonalán (németek) Basch Ferenc

1940. XI. 27. Kultúrák Erdély földjén Pap Béla

1940. XII. 4. Az olvasztókemence magyar elemei (amerikai magyarok) Vatai László

1940. XII. 11. Faj és kultúra a Kárpát-medencében Karácsony Sándor

 

1941. II. 19. Az egyház és a modern szellemiség Fekete Lajos

1941. II. 26. A világ követelménye az egyházzal szemben dr. Karácsony Sándor

1941. III. 5. Az egyház követelménye a világgal szemben dr. Ravasz László

1941. III. 12. Az egyház és a parasztság Móricz Zsigmond

1941. III. 19. Az egyház és a középosztály dr. Soós Géza

1941. III. 26. Az egyház és a proletariátus Bogdán Gyula

1941. IV. 2. Az egyház a nemzet életében Szabó Imre

1941. IV. 25. Az egyház református értelmezése Pap Ferenc

1941. IV. 30. Az egyház és a liberalizmus dr. Karácsony Sándor

1941. V. 7. Az egyház és a szocializmus dr. Vatai László

1941. V. 14. A magyar református egyház holnapja dr. Kiss Sándor

1941. X. 22. Az élet művészete

Az élet korlátai dr. Vatai László

Közösségi élet. Anarchia dr. Soós Géza

A tragikus életérzés csodája dr. Székely György

Szenvedek, tehát vagyok Morvay István

A szenvedély igazsága dr. Vatai László

A haláltudat merészsége dr. Kiss Sándor

A hazugság művészete Barcza Gedeon

Az élet művészete dr. Mézes Zsigmond

 

1942. II. 4. Mit láttam az orosz fronton? Szilágyi Pál

1942. II. 11. A magyar néplélek formakincsei Palóczi Horváth Lajos

1942. II. 19. A finnek belső mozgalmai Kodolányi János

1942. II. 25. Főiskolásaink és az új magyar ideológia ifj. Fitos Vilmos

 

Életet keresek

Elvesztett élet

 

1942. X. 13. Mit kaptam? dr. Kiss Sándor

1942. X. 20. Szórványkonferencia

1942. X. 27. Mire van szükségem? Farkas József

1942. XI. 3. Mit akarok? dr. Földes Papp Károly

 

Keresem az életet

1942. XI. 10. Megalkuvás az élet? dr. Kocsis Antal

1942. XI. 17. Robot az élet? dr. Szilágyi Pál

1942. XI. 24. Illúzió az élet? dr. Mézes Zsigmond

 

Megtalált élet

1942. XII. 1. Megalkuvás helyett bűnbánat dr. Soós Géza

1942. XII. 8. Robot helyett szolgálat dr. Somogyi Barnabás

1942. XII. 15. Illúzió helyett élet Szűcs János

 

A férfi és a nő viszonya

I. Orvosi szempontból

1943. II. 17. Mit mond a test? dr. Reök Iván

1943. II. 24. Mit mond a közösség? (a nemzet) dr. Kiss Ferenc

1943. III. 3. Mit mond a lélek? dr. Reök Iván

1943. III. 10. Mit kíván az Isten? dr. Kiss Ferenc

1943. III. 17. Kérdések –feleletek dr. Kiss Ferenc

 

II. Etikai szempontból

1943. III. 24. Találkozás az igazságban dr. Vatai László

1943. III. 31. Találkozás a jóságban dr. Victor János

1943. IV. 7. Találkozás a szépségben dr. Muzsnai László

 

III. Nemzetgazdasági szempontból

1943. IV. 14. Hivatás és kényszer dr. Karácsony Sándor

1943. V. 5. Különböző értékelés dr. Hilscher Rezső

1943. V. 12. A magyar értékrendszer dr. Karácsony Sándor

 

IV. Irodalmi szempontból

1943. V. 19. Testek harca Féja Géza

1943. V. 26. Lelkek harca Féja Géza

1943. VI. 2. Beteljesedés – lemondás Németh László

 

Élő magyar irodalom

1944. II. 23. A szárszói lecke dr. Fónyad Dezső

1944. III. 1. A magyar nép és az evangélium dr. Vatai László

1944. III. 15. Tetté válik az írás (Írók hatása a nemzet életére) Juhász Géza

1944. III. 22. A falu református hitélete Szabó Pál

1944. IV. 12. Keresztyénség és magyarság kapcsolata a középkori magyar irodalomban

(Hogyan tette magávévá a keresztyénséget az Árpádok-korabeli magyar lélek) Féja Géza

1944. IV. 19. A Biblia a pusztai nép kezében Sinka István

1944. IV. 26. Református írók nemzeti felelősségtudata Barcza Gedon

1944. V. 3. Az életemet tartó kéz R. Berde Mária

1944. V. 10. Élet és elv dr. Kiss Sándor

 

1946. IX. 18. Alvó egyház dr. Vatai László

1946. IX. 25. Szendergő hívő Barcza Gedeon

1946. X. 2. Ébredő egyház Szabó Imre

1946. X. 9. Felébredt hívő Farkas József

1946. X. 16. Deformált egyház dr. Fónyad Dezső

1946. X. 23. Modern farizeusok és szadduceusok Kulifay Gyula

1946. X. 30. Reformált egyház dr. Sebestyén Jenő

1946. XI. 6. Hitvalló keresztyének dr. Kiss Sándor

 

1947. X. 8. A Szentírás szociális igazságai az Ószövetségben

1947. X. 15. A Szentírás szociális igazságai az Újszövetségben

1947. X. 22. Az egyházi atyák a társadalomról

1947. X. 29. A reformáció társadalomszemlélete

1947. XI. 5. A parasztforradalmak lelki háttere

1947. XI. 12. A forrongó évszázad

1947. XI. 19. Az ébredések társadalomformáló ereje

1947. XI. 26. Munkásmozgalom és az egyház

1947. XII. 3. A demokrácia alapjai

1947. XII. 10. A Szentírás kollektív szemlélete

1947. XII. 17. Az Ökumené társadalmi feladatai

 

1948. II. 4. A mester hangja Kovács József

1948. II. 11. A Szentlélek és a lelki ember dr. Gyökössy Endre

1948. II. 18. Misztériumok az Igében Benkő István

1948. II. 25. Ördög és pokol (Démonológia) dr. Fónyad Dezső

1948. III. 3. A bibliafordítás műhelytitkai dr. Békési Andor

1948. III. 10. „Zsoltárokat és dicséreteket énekelvén…” Balla Péter

1948. III. 15. Szabadsághőseink hite (márc. 15.) dr. Kiss Sándor

1948. III. 17. Az újjáépítés evangéliuma (Nehémiás) dr. Pákozdy László

1948. IV. 7. A zsidókérdés a Bibliában dr. Kádár Imre

1948. IV. 14. A szenvedés himnusza (Jób könyve) Barcza Gedeon

1948. IV. 21. „Jobb lakni a tetőnek ormán” (A házasélet problémái) Morvay István

1948. IV. 28. „Szeretetet kívánaok és nem áldozatot” (Hóseás könyve) dr. Domján János

1948. V. 5. „Jaj azoknak, akik gondtalanul élnek” (Ámós könyve) Ablonczy Dániel

1948. V. 12. Jaj most nekünk (Siralmak könyve) P. Tóth Lajos