Új kezekben Szárszó üzemeltetése

A Zsinati Tanács február 22-i ülésén döntött a balatonszárszói SDG Konferenciatelep bérbeadására kiírt pályázatról. A határozat értelmében harminc napon belül tíz évre szóló szerződést kell kötni a nyertes pályázóval, s ha ez megtörténik, véget érhet a több mint egy éve húzódó ügy. A Zsinat 2010-ben döntött úgy, hogy nem hosszabbít szerződést a korábbi üzemeltetővel, emiatt vált kérdésessé a szárszói komplexum jövője.

A Zsinati Tanács idei első ülésén döntött az MRE egyik legértékesebb ingatlanának bérbeadására kiírt pályázatról. 2010. december 31-én járt le az előző bérlővel kötött szerződés, egyházunk Zsinata és Zsinati Tanácsa úgy határozott, hogy egy átmeneti év után, 2012. január elsejével, visszaveszi a komplexumot saját kezelésbe. Ennek oka – ahogy azt már korábban megírtuk –, hogy a telep üzemeltetésével kapcsolatban az utóbbi években számos szakmai és gazdasági természetű probléma vetődött fel, amelyek következtében az egyházi rendezvények szinte teljesen eltűntek a nagy múltú konferenciatelepről. Ráadásul világossá vált, hogy annak üzemeltetése az addigi gyakorlat szerint hosszú távon nem fenntartható.

A tavalyi év folyamán Elter István vezetésével elkészült egy tervezet az SDG-telep egyházi hasznosításáról, de erőforráshiányra hivatkozva a Zsinati Tanács, majd Zsinat 2011. november 17-én úgy döntött, hogy pályázatot ír ki, és ismét külső kézbe adja az üzemeltetést. A felhívásra két érdeklődő jelentkezett, de a Szárszó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. pályázatát a be nem fizetett bánatpénz és hiányos dokumentáció miatt érvénytelennek nyilvánították. A másik pályázó, a paksi VHP Szociális Foglalkoztató Kft., a kiírásnak megfelelő pályázatot nyújtott be.

A Zsinati Tanács mostani ülésén megjelent Bor Imre, paksi presbiter, aki társaival a nyertes pályázatot benyújtotta. Az üzletember terveit vázolva elmondta, ha bizalmat szavaznak neki, az üzemeltetésre egy projektcéget hozna létre. Az első három évben szeretné ismertté tenni a konferencia-központot egyházon belül és kívül, a bérleti idő második harmadában fogna hozzá a fizikai fejlesztéshez. Szeretné növelni a hely kihasználtságát a kilenchónapos holtszezonban, és a hotel profilját családi szállóvá alakítaná. Kérdésre válaszolva elmondta, az induláshoz legalább tizenöt, de ha szükséges, akár harmincmillió forint kezdőtőkét tudnak előteremteni. Hangsúlyozta, tevékenységét az egyházzal való együttműködésben képzeli el.

Miután a testület 2012. február 22-én meghallgatta az SDG-központot társaival működtetni kívánó üzletembert, arról döntött, hogy a VHP pályázatát feltételekkel ugyan, de érvényesnek nyilvánítja. A pályázónak vállalnia kell, hogy húsz napon belül létrehoz egy projektcéget, mellyel harminc napon belül megkötik a bérleti szerződést. A mintegy 2,1 milliós éves bérleti díj kifizetése mellett évente legalább egymilliós fejlesztésre kell ígéretet tennie. Emellett vállalta a „hely szelleme” szerinti programok megvalósítását, és hogy negyven önköltséges napot biztosít a tulajdonos számára a szezonon kívüli időszakban. Ha az üzemeltető nem tesz eleget a szerződésben foglalt feltételeknek, öt év után a Zsinat felmondhatja a tíz évre kötött szerződést.

Reformatus.hu

Hozzászólások

Kettős érzések

Legelőször is: Soli Deo Gloria! Végre valami pozitívum is Szárszó kapcsán!

Azután viszont jön az én szkepticizmusom, sajnos. A cikk nem ír arról, hogy a nyári időszakban (főidényben, vagy mi is a pontos szakkifejezés) egyáltalán szóba kerülünk-e, mint lehetséges táborlakók (lásd „negyven önköltséges nap” „szezonon kívüli időszakban”), vagy ha igen, akkor nekünk is (mint az államosított telep korábbi tulajdonosának jogutódja, illetve másképp: egy református ifjúsági szervezet) piaci árat kell-e fizetnünk. Nyilván kishal vagyok én ahhoz, hogy ekkora jelentőségű kérdésekre már most választ tudjak adni (lehet, hogy az új üzemeltető sem tudja még átlátni a telepben rejlő összes lehetőséget) – így csak bízhatom benne, hogy a leendő paksi projektcég és tulajdonosi köre nem csak befektetési lehetőséget lát a (jelenleg az egyház(?) tulajdonában levő) vagyontárgyban, hanem valóban Isten dicsőségére fog tudni élni a számára biztosítandó lehetőséggel.

Feliratkozás Comments for "Új kezekben Szárszó üzemeltetése" csatornájára