A Szent Biblia

Zsolt 8,1A karmesternek: "A szőlőtaposók" kezdetű ének dallamára. Dávid zsoltára. Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet!
Zsolt 8,2Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.
Zsolt 8,3Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél,
Zsolt 8,4micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá?
Zsolt 8,5Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.
Zsolt 8,6Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél:
Zsolt 8,7a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is,
Zsolt 8,8az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak.
Zsolt 8,9Ó, URunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!