A Szent Biblia

Zsolt 47,1A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára. Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon ujjongjatok Isten előtt!
Zsolt 47,2Mert a felséges ÚR félelmetes, nagy király az egész földön.
Zsolt 47,3Népeket vet alánk, nemzeteket lábaink alá.
Zsolt 47,4Kiválasztja a mi örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. (Szela.)
Zsolt 47,5Felvonul Isten ujjongás közben, kürtzengéssel jön az ÚR.
Zsolt 47,6Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek!
Zsolt 47,7Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket!
Zsolt 47,8Isten uralkodik a népeken, szent trónusán ül az Isten.
Zsolt 47,9Összejöttek a népek előkelői Ábrahám Istenéhez, mert Istené a föld minden uralkodója, igen magasztos ő!