A Szent Biblia

Zsolt 111,1Dicsérjétek az URat! Hálát adok az ÚRnak teljes szívből! a becsületes emberek körében és közösségében.
Zsolt 111,2Nagyok az ÚR tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne.
Zsolt 111,3Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad.
Zsolt 111,4Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR.
Zsolt 111,5Eledelt adott az istenfélőknek, örökké emlékezik szövetségére.
Zsolt 111,6Hatalmas tetteit kijelentette népének, nekik adta a pogányok birtokát.
Zsolt 111,7Kezének munkái igazak és jogosak, rendelkezései maradandóak,
Zsolt 111,8rendíthetetlenek mindörökké, igazán és helyesen vannak megalkotva.
Zsolt 111,9Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve.
Zsolt 111,10A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.