A Szent Biblia

Zsolt 123,1Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz!
Zsolt 123,2Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgáló úrnője kezére néz, úgy nézünk mi Istenünkre, az ÚRra, míg meg nem könyörül rajtunk.
Zsolt 123,3Könyörülj, URam, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal!
Zsolt 123,4Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával.