A Szent Biblia

Zsolt 113,1Dicsérjétek az URat! ÚRnak szolgái, dicsérjétek, dicsérjétek az ÚR nevét!
Zsolt 113,2Legyen áldott az ÚR neve most és mindörökké!
Zsolt 113,3Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az ÚR nevét!
Zsolt 113,4Magasan fölötte van az ÚR minden népnek, dicsősége fölötte van az egeknek.
Zsolt 113,5Ki hasonlítható Istenünkhöz, az ÚRhoz, aki a magasban lakik,
Zsolt 113,6és a mélybe néz, az égre is, a földre is?
Zsolt 113,7Fölemeli a porból a nincstelent, és kiemeli a szemétből a szegényt.
Zsolt 113,8Az előkelők közé ülteti, népe előkelői közé.
Zsolt 113,9Megengedi, hogy a meddő úgy lakjék a házban, mint fiaknak boldog édesanyja. Dicsérjétek az URat!