A Szent Biblia

Zsolt 103,1Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensőm az ő szent nevét!
Zsolt 103,2Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled!
Zsolt 103,3Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet,
Zsolt 103,4megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg.
Zsolt 103,5Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé.
Zsolt 103,6Minden elnyomottal törvényesen és igazságosan bánik az ÚR.
Zsolt 103,7Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival.
Zsolt 103,8Irgalmas és kegyelmes az ÚR, türelme hosszú, szeretete nagy.
Zsolt 103,9Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké.
Zsolt 103,10Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk.
Zsolt 103,11Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az istenfélők iránt.
Zsolt 103,12Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket.
Zsolt 103,13Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az ÚR az istenfélőkhöz.
Zsolt 103,14Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk.
Zsolt 103,15Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mező virága.
Zsolt 103,16Ha végigsöpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni.
Zsolt 103,17De az ÚR szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is;
Zsolt 103,18azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével.
Zsolt 103,19Az ÚR a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik.
Zsolt 103,20Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára!
Zsolt 103,21Áldjátok az URat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói!
Zsolt 103,22Áldjátok az URat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik! Áldjad, lelkem, az URat!