A Szent Biblia

Zsid 5,4Senki sem szerezheti meg azonban önmagának ezt a tisztességet, csak az, akit az Isten hív el, mint Áront is.
Zsid 5,5Ugyanúgy a Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, aki így szólt hozzá: "Az én fiam vagy, ma nemzettelek téged."
Zsid 5,6Ahogyan másutt is mondja: "Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint."
Zsid 5,7Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért.
Zsid 5,8Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet,
Zsid 5,9és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki.
Zsid 5,10Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte.
Zsid 5,11Erről nekünk sok mondanivalónk van, amit nehéz megmagyarázni, minthogy eltompult a hallásotok.
Zsid 5,12Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre.
Zsid 5,13Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú.
Zsid 5,14A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.