A Szent Biblia

3Móz 18,1Azután így beszélt Mózeshez az ÚR:
3Móz 18,2Szólj Izráel fiaihoz, és ezt mondd nekik: Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek.
3Móz 18,3Ne cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol laktatok. És ne cselekedjetek úgy, ahogyan Kánaán földjén szokás, ahova beviszlek benneteket. Ne kövessétek szokásaikat!
3Móz 18,4Az én döntéseim szerint cselekedjetek, az én rendelkezéseimet őrizzétek meg, és azokat kövessétek. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek.
3Móz 18,5Őrizzétek meg rendelkezéseimet, döntéseimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk. Én vagyok az ÚR!
3Móz 18,6Senki se közeledjék egy vér szerinti rokonához sem azért, hogy fölfedje annak szemérmét. Én vagyok az ÚR.
3Móz 18,7Apád szemérmét és anyád szemérmét föl ne fedd; anyád ő, ne fedd föl a szemérmét.
3Móz 18,8Apád feleségének a szemérmét föl ne fedd, apádé az a szemérem.
3Móz 18,9Nővérednek, apád leányának, vagy anyád leányának a szemérmét föl ne fedd, akár otthon született, akár máshol született.
3Móz 18,10Fiad leányának vagy lányod leányának a szemérmét föl ne fedd, mert a te szemérmed az.
3Móz 18,11Apád felesége leányának a szemérmét föl ne fedd, mert apádnak a szülöttje, a te nővéred ő.
3Móz 18,12Apád nővérének a szemérmét föl ne fedd: apád vérrokona ő.
3Móz 18,13Anyád nővérének a szemérmét föl ne fedd, mert anyád vérrokona ő.
3Móz 18,14Apád testvérének a szemérmét föl ne fedd, feleségéhez se közeledj: nagynénéd ő.
3Móz 18,15Menyednek a szemérmét föl ne fedd; fiadnak a felesége ő, föl ne fedd a szemérmét.
3Móz 18,16Testvéred feleségének a szemérmét föl ne fedd, testvéredé az a szemérem.
3Móz 18,17Egy asszonynak és leányának a szemérmét föl ne fedd. Fiának a leányát és lányának a leányát el ne vedd, fölfedvén szemérmüket, mert vérrokonok ők. Fajtalanság ez.
3Móz 18,18Ne végy feleségül egy nőt a nővére mellé, hogy vetélkedés ne támadjon, ha még életében fölfeded mellette a másiknak a szemérmét.
3Móz 18,19Ne közeledj nőhöz havi tisztátalansága idején, hogy fölfedd a szemérmét.
3Móz 18,20Honfitársad feleségével ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele.
3Móz 18,21Magzatodat ne add oda, hogy elégessék a Moloknak. Meg ne gyalázd Istened nevét. Én vagyok az ÚR!
3Móz 18,22Férfival ne hálj úgy, ahogyan asszonnyal hálnak. Utálatosság az.
3Móz 18,23Semmiféle állattal ne közösülj, mert tisztátalanná teszed magad vele. És asszony se álljon meg állat előtt, hogy párosodjék vele. Förtelem az.
3Móz 18,24Ne tegyétek magatokat tisztátalanná mindezekkel, mert azok a népek tették magukat mindezekkel tisztátalanná, amelyeket kiűzök előletek.
3Móz 18,25Mert tisztátalanná vált az a föld, ezért számon kérem rajta a bűnét, és kihányja az a föld a lakosait.

Oldalak