A Szent Biblia

1Móz 9,8Isten azt mondta Nóénak és fiainak:
1Móz 9,9Íme, szövetségre lépek veletek és utódaitokkal,
1Móz 9,10meg minden élőlénnyel, amely veletek van: madárral, állattal és minden földi élőlénnyel; mindennel, ami a bárkából kijött, minden földi élőlénnyel.
1Móz 9,11Szövetségre lépek veletek, és semmi sem pusztul el többé özönvíz miatt, mert nem lesz többé özönvíz a föld elpusztítására.
1Móz 9,12Majd azt mondta Isten: Ez a jele a szövetségnek, amit én szerzek veletek és minden élőlénnyel, amely veletek van, minden nemzedékkel, örökre:
1Móz 9,13szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.
1Móz 9,14Amikor felhőt borítok a földre, és feltűnik az ív a felhőn,
1Móz 9,15akkor visszaemlékezem a szövetségre, amelyet kötöttem veletek és minden élőlénnyel, amely testben él, és nem lesz többé a víz özönvízzé minden test pusztulására.
1Móz 9,16Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élőlénnyel, amely testben él a földön.
1Móz 9,17Akkor ezt mondta Isten Nóénak: Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet minden földi élővel kötöttem.
1Móz 9,18Ezek voltak Nóé fiai, akik kijöttek a bárkából: Sém, Hám és Jáfet. Hám Kánaán ősatyja.
1Móz 9,19Ezek hárman Nóé fiai, és ezek népesítették be az egész földet.
1Móz 9,20Nóé elkezdte a földet művelni, és szőlőt ültetett.
1Móz 9,21Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetkőzött a sátrában.
1Móz 9,22Hám, Kánaán ősatyja, meglátta apja szemérmét, és elmondta kintlevő két testvérének.
1Móz 9,23Akkor Sém és Jáfet fogták a ruháját, a vállukra terítették, s háttal bemenve, betakarták apjuk szemérmét, de elfordították arcukat, és így nem látták apjuk szemérmét.
1Móz 9,24Amikor Nóé kijózanodott mámorából, és megtudta, hogy mit tett vele a kisebbik fia,
1Móz 9,25ezt mondta: Átkozott Kánaán! Szolgák szolgája lesz testvérei közt!
1Móz 9,26Ezután ezt mondta: Áldott az ÚR, Sémnek Istene! Legyen Kánaán a szolgája!
1Móz 9,27Terjessze ki Isten Jáfetet, lakjék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája!
1Móz 9,28Az özönvíz után Nóé még háromszázötven évig élt.
1Móz 9,29Nóé teljes életkora kilencszázötven év volt, amikor meghalt.