A régi SDG története

Az első világháborút követő években teológiai hallgatók körében fogalmazódott meg a gondolat, hogy egy, a református hitvallások alapján álló teológus szövetséget hozzanak létre, amelyet később diákszövetséggé kívántak bővíteni.

1921 nyarán a Siófok melletti Kilitin Töltéssy Zoltán budapesti teológus vezetésével konferenciát szerveztek a magyarországi teológiák hallgatói; céljuk új utak keresése az egyházban, az egyháznak. Ekkor alapította meg 30 diák a Magyarországi Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetségét. Az alapításkor egy új lelkészideál lebegett a fiatalok szeme előtt: csak az lehet lelkipásztor, aki Jézust személyes Megváltójának fogadta el. Így váltak nyitottá a társadalom problémáira, az ifjúság nevelésére. Biztos szellemi hátteret akartak adni mindazoknak, akik a Szövetség tagjaivá, Krisztus jó vitézévé akartak lenni. A kálvinista életfelfogást népszerűsítve egyházunknak akartak híveket toborozni. Nemcsak a református öntudatot kívánták erősíteni, hanem a magyarságtudatot is, különböző tárgyú tudományos előadások tartásával, kiadványok terjesztésével. Mindezek alapjául szolgált a napi egyéni Bibliaolvasás, a heti Bibliakörök, konferenciák. 1934-ben az egyház a Szövetség addig csak engedélyezett tevékenységét hivatalosan is saját munkájának nyilvánította. Ekkor már nemcsak a felső- és középfokú oktatási intézményekben, hanem az alsóbb iskolákban is jelen vannak SDG-s diákok és tanárok.

A Szövetség életében kezdettől fogva nagy jelentőségük volt az ország különböző pontjain tartott konferenciáknak. Idővel több konferencia időpontja és helye állandósult, például Budapest: virágvasárnapi konferencia. Ilyen hely volt Balatonszárszó is, ahol 1928-1949-ig működött a konferenciatelep.

1949 volt az az év, amikor a Magyarországon lezajlott társadalmi változások, az új politikai helyzet miatt a Szövetség közgyűlésének ki kellett mondania megszűnését, vagyona a Református Egyház tulajdona lett.

A Szövetség már 1928-ban jelvényt csináltatott, amelyhez Kálvin pecsétrajzát vették alapul: égő szívet tartó kéz: "Szívemet égő áldozatul az Úrnak ajánlom!" E jelmondat adja meg a szövetség lényegét: Soli Deo Gloria -- Egyedül Istené a dicsőség!

(Denke Gergely írása alapján)

Feliratkozás Comments for "A régi SDG története" csatornájára