Magunkról

Frank Tibor

Frank Tibor az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Angol-Amerikai Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az új- és jelenkori egyetemes történet, az amerikanisztika kutatójaként a nemzetképalkotást, a külpropaganda módszereit, a migráció történetét vizsgálta. Nagy nemzetközi levéltári anyagon kutatta a magyar emigráció történetét. Vizsgálta a Habsburg-titkosszolgálat szerepét Kossuth körül: az ügynökök nemcsak megfigyelték, de bomlasztották is az emigrációt (Egy emigráns alakváltásai; japánul, angolul, németül is).

Kiss Paszkál

Kiss Paszkál szociálpszichológus, a nemzeti/európai azonosulással és reprezentációval foglalkozó doktori értekezését a European PhD on Social Representation and Communication doktori iskolában, Rómában védte meg 2004-ben. A témával azóta is foglalkozik, elsősorban abból az aspektusból, hogy miként látjuk a más nemzetek és a sajátunk viszonyát, és ez a perspektíva minként befolyásolja a másokról alkotott képünket.

Elvándorlás lélektana

Egyetemista mintán vizsgáltuk hallgatóimmal, milyen személyes motívumok és célok, milyen társadalmi nézetek állhatnak a külföldi tanulmányi, munkavállalási tervek hátterében. A nemzet iránti elköteleződés, az élettel való elégedettség személyes tényezőit és a közállapotokra, valamint a külföldi munkavállalásra magára vonatkozó nézeteket egyaránt vizsgáltuk. Az eredmények több részletét elemeztük már, ezek szerint a nemzeti elköteleződés inkább a hosszabb távú célokat befolyásolja, míg a néhány hónapos külföldi tanulmányokat sokan a karrierépítés természetes részének látják.

A szellemi tőke vándorlása

A szokásos (állandó, végleges) lakóhely koncepciójára épülő migráció-felfogással, egyre kevésbé lehet leírni és elemezni a jelenkor vándorlási folyamatait. Az individuum életútja során egyre gyakrabban változtat lakóhelyet. A növekvő belföldi és nemzetközi vándormozgalom következtében egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a szokásos lakóhely fogalma már nem alkalmazható a valóságban zajló egyes folyamatok, például a cirkuláció esetén. A nemzetközi vándorlás kontextusában értelmezett cirkulációnak a definíciója a következő lehet.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Magunkról csatornájára